CIV 001 – Pengurusan Penyenggaraan dan Kemudahan Bangunan, 27 September 2023