CIV 001 – Pengurusan Penyenggaraan dan Kemudahan Bangunan, 21 October 2024