CIV 001 – Pengurusan Penyenggaraan dan Kemudahan Bangunan, 15 July 2024