CIV 001 – Pengurusan Penyenggaraan dan Kemudahan Bangunan, 10 November 2023