RBKK 002 – Kepimpinan Yang Berkesan Antara Kerja dan Ramadhan, 26 March 2024