RBKK 001 – Kebajikan dan Perkhidmatan Komuniti, 20 March 2024