PDM 007 – Pengurusan Masa dan Kerja (VL), 23 & 24 June, 2021