PDM 007 – Pengurusan Masa dan Kerja, 21 & 22 July 2021