HRM 008 – Impak Covid 19 dalam Undang-Undang Buruh 2021, 8 & 9 December