HRM 008 – Impak Covid 19 dalam Undang-Undang Buruh 2021, 18 & 19 August