FAD 003 – Teknik Pengurusan Fail Dan Rekod Yang Efektif, 24 & 25 June 2024