FAD 002 – Pengurusan & Pentadbiran Pejabat, 12 & 13 August 2024