CIV 001 – Pengurusan Penyenggaraan dan Kemudahan Bangunan, 25 & 26 September 2023