CIV 001 – Pengurusan Penyenggaraan dan Kemudahan Bangunan, 20 & 21 April 2022