CIV 001 – Pengurusan Penyenggaraan dan Kemudahan Bangunan, 13 & 14 June 2022