BMM 036 – Kemahiran dan Kepimpinan untuk Kumpulan Pengurusan, 4 & 5 December, 2019