ADC 003 – Kursus Pemantapan untuk Kerani & Pembantu Tadbir (VL), 16 & 17 February 2022