ENG 060 – Pengurusan Penyelenggaraan yang Efektif, 18 & 19 Februari, 2019